skip to Main Content

طلاق(وکیل طلاق سعادت آباد) در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن. و در اصطلاح به معنای از هم  گسستن عقد نکاح با صیغه مشخص می باشد. در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارایه نشده است. و در ماده 1133 قانون مدنی بیان شده است که مرد میتواند. با رعایت شرایط مقرر از دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید. و در تبصره همان ماده بیان شده که زن نیز میتواند. با رعایت مواد قانونی که در ادامه بیان می شود. از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طلاق در یک تقسیم بندی  که در محاکم نیز مرسوم است به موارد زیر تقسیم می شود.

طلاق توافقی(وکیل سعادت آباد)

تعریف طلاق توافقی : طلاق توافقی نام دیگر طلاق مبارات است. و این دو طلاق یک انواع طلاق محسوب می شوند است. این نوع طلاق از دیگر طلاق ها شرایط بهتری دارد و زودتر صورت می پذیرد

مدارک لازم برای طلاق توافقی :

1-گواهی عدم انصراف از طلاق : ابتدا زوجین باید در سامانه مداخله در طلاق (سایت تصمیم) نوبت مشاوره خانواده اخذ نمایند. و بعد مشاوره و گذشت 50 روز گواهی عدم انصراف از طلاق را اخذ می نمایند.

2-سند ازدواج و یا گواهی ازدواج

3-ثبت نامه زوجین در سامانه ثنا

4-مراجعه زوج و زوجه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی

فرایند طلاق  توافقی :

بعد از ارجاع پرونده به شعبه که معمولا یک هفته زمان می برد. به شعبه مربوطه مراجعه کرده. و نامه برای داوری و آزمایش عدم بارداری روجه دریافت و پس از دریافت پاسخ به شعبه مراجعه کرده. و در نهایت دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و با قطعی شدن آن و مراجعه طرفین به دفتر ازدواج و طلاق صیقع طلاق جاری می گردد.لازم به ذکر است که کلیه امور بیان شده توسط وکیل در طلاق توافقی بدون حضور زوج و زوجه انجام می گیرد.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: طلاق در حقوق ایران

گروه وکلای آزادمهر کلیه مراحل طلاق توافقی را به وکالت از زوج و زوجه انجام خواهد داد

مطابق قانون مدنی  زوجه در موارد زیر می تواند درخواست طلاق  دهد

طلاق از طرف زوجه وکیل در طلاق (وکیل شهرک غرب) از طرف زوجه:

1-زوجه در زندگی مشترک با زوج دچار عسر و حرج می باشد (ماده 1130 قانون مدنی) می تواند. خود و یا وکیل در طلاق اقدام به ثبت دادخواست طلاق کرده و با اثبات عسر و حرج که امری دشوار می باشد. با حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد. موارد عسر و حرج عبارت است از اعتیاد زوج، زندانی بودن ایشان،ضرب و حرج زوجه توسط زوج و… می باشد.

2-در صورت خودداری زوج از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه در خصوص الزام به پرداخت نفقه و یا عجز زوج از دادن نفقه زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید. و محکمه زوج را اجبار به طلاق می کند.

3-زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کرده باشند. مثلا هرگار زوج همسر دیگر بگیرد یا مدت معین غایب شود یا ترک انفاق کند و یا بر علیه حیات زوج اقدام کند. و یا سوء رفتار داششته باشد و زندگی غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل می باشد که با اثبات تحقق شرک در دادگاه طلاق بگیرد.

طلاق از طرف زوج وکیل در طلاق از طرف زوج

از آنجا که مطابق قانون طلاق حق مرد است. ایشان می تواند هر زمان از همسر خود با پرداخت کلیه حق و حقوق مالی ایشان طلاق بگیرند

نکته بسیار مهم

اگر زوجه از همسر خود وکالتنامه رسمی داشته باشد و یا در عقد نامه ذکر شده باشد که برای امر طلاق زوج به زوجه وکالت داده است باید در وکالتنامه حق توکیل قید شده و ایشان صرفا به یک وکیل دادگستری(وکیل در طلاق در سعادت آباد) وکالت میدهند تا با وکالت از زوج پرونده را پیگیری کنند و خود نمیتواندبه تنهایی با وکالتنامه رسمی از زوج به محاکم مراجعه کنند و این امر مختص وکلای دادگستری است(وکیل در طلاق توافقی)

جهت مشاوره در طلاق با وکیل پایه یک دادگستری در تماس باشید.

02188591478 – 09122097355 – 02188696597

Back To Top