skip to Main Content

وکیل شرکت(بهترین وکیل شرکت تهران)

امروزه، بسیاری از کسب و کار ها و فعالیت های اقتصادی و غیر انتفاعی در قالب شرکت ها و موسسات غیر انتفاعی تاسیس و اداره می شوند و بسته به هدف مجموعه اثرات اصلی و بسیاری در جامعه خود دارند. و این شرکت ها برای نیل بهتر به اهداف خود و با عنایت به رقابت پذیری بسیار در جامعه نیازمند بالا بردن دانش خود در زمینه های مختلف بخصوص دانش حقوقی می باشد که وکیل شرکت به درستی و دقت می تواند به بالا بردن دانش حقوقی و کارکرد حقوقی و قراردادی شرکت ها کمک شایانی کند.

البته باید بیان داشت که وکیل شرکت در مواجعه با شرکت های موکل خود باید با توجه به موضوع و اهداف و اساسنامه ان مجموعه برنامه ریزی دقیق را انجام داده و در جهت بالا بردن کارایی حقوقی آن شرکت گام بردارد.و همین مطلب تفاوت وکلای شرکت ها را نشان میدهد که برخی از شرکت های بزرگ بنا به بالا بودن امور حقوقی و تخصصی بودن نیازمند وکیل شرکت توانمند تر از شرکت های کوچک دارند.

وکیل شرکت (بهترین وکیل شرکت تهران)چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

علاوه بر ویژگی هایی که هر وکیلی برای داشتن بهترین عملکرد برای موکل خود باید داشته باشد وکیل شرکت باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 • دارا بودن تخصص و علم کافی نسبت به حقوق شرکت ها و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های خصوصی و عمومی
 • رازداری و امانت داری در حفظ اطلاعات شرکت
 • روابط اجتماعی بالا و فن بیان قوی برای ارتباط با مدیران شرکت و شرکت های دیگر
 • قدرت انجام مذاکرات برای تنظیم قراردادهای شرکت
 • تسلط کامل نسبت مقررات قانونی ناظر بر هیات مدیره مجامع عمومی سهامداران و شرکا و بازرسان شرکت داشته باشد.
 • نسبت به اساسنامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن شرکت آگاهی کامل داشته باشد.
 • آگاهی کامل نسبت به حقوق ثبت برند و ثبت علامت داشته باشد
 • قوانین مالیاتی را مسلط بوده تا بتواند شرکت را به بهترین شکا کمک و راهنمایی کند
 • به قوانین بانکی و قوانین مرتبط با تبادلات ارزی اشراف داشته باشد.
 • مدیران را نسبت به جوانب کیفری مترتب بر وظایف و نقش ایشان آگاه کند.
 • نسبت به قوانین بیمه و تامین اجتماعی و قوانین کار نیز آشنایی داشته و مدیران را در جهت منابع شرکت یاری نمایند.
Back To Top