skip to Main Content
وجه التزام

وجه التزام

وجه التزام قراردادی(خسارت قرادادی) به چه معنا است؟

وجه التزام یعنی اگرمبلغ خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد یا عدم انجام تعهد در قرارداد تعیین و پیش بینی شده باشد.

نکته مهم این است که زمانی که وجه ا­لتزام در قراراداد پیش بینی می شود. در صورت تخلف متعهد ، جهت جبران خسارت باید مبلغ پیش بینی شده را بپردازد نه کمتر نه بیشتر. لذا دادگاه در این موارد متعهد را الزام به پرداخت مبلغ وجه ا­لتزام می نماید. در این باره ماده  230 قانون مدنی مقرر می­دارد. : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد. که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند. او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

این مطلب را هم مطاله کنید: قولنامه چیست؟و نکات کاربردی در تنظیم قولنامه چیست؟

اقسام وجه التزام(خسارت قراردادی) چه مواردی است؟

اول- وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد : در این صورت وجه التزام بدل اصل تعهد بوده. و همچون خسارت عدم انجام تعهد، متعهدله نمی تواند. هم اجرای تعهد را بخواهد و هم این وجه را بلکه باید یکی را انتخاب نماید. البته متعهد نمی تواند از اجرای تعهد امتناع و متعهدله را مجبور به قبول مبلغ نمایدنماید.

برای مثال ؛ الف متعهد به فروش خانه خود به ب می­شود. و در ضمن قرارداد شرط می­نماید. در صورت عدم ایفای تعهد یعنی انعقاد بیع، متخلف باید مبلغ یکصد میلیون تومان به طرف دیگر خسارت بدهد. حال اگر الف از فروش خانه امتناع نماید ب می تواند یا مبلغ مذکور در قرارداد را مطالبه نماید. و یا الزام الف را به فروش خانه بخواهد. او نمی­تواند هر دو را با هم مطالبه نماید. الف هم نمی­تواند در صورتی که ب الزام او به فروش را بخواهد. با پرداخت مبلغ، از ایفای تعهد امتناع نماید.

دوم- وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد : برای مثال : در ضمن عقد اجاره ای آمده باشد. در صورت تاخیر مستاجر در تخلیه عین مستاجره(تخلیه فوری عین مستاجره) از تاریخ انقضای عقد، وی در برابر هر روز تاخیر در تخلیه باید مبلغ 400 هزار تومان خسارت بدهد.

خسارت تاخیر در انجام تعهد همراه با اصل تعهد قابل مطالبه است. بنابراین در مثال فوق موجر می­تواند هم تخلیه عین مستاجره و هم وجه التزام بابت تاخیر را باهم مطالبه کند.

برخی نکات کاربردی در خصوص وجه التزام(خسارت قراردادی)

نکته 1 : زمانی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی شده باشد استثنائا برای ایجاد مسئولیت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت نمی­باشد.

نکته 2 : خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام به انجام تعهد، با هم قابل جمع نیست یعنی نمی­توان در قرارداد توافق کرد، که متخلف هم خسارت عدم انجام تعهد ، دادگاه به آن حکم می­کند را بپردازد و هم مبلغ پیش بینی شده در قرارداد را، در این صورت تنها خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت گردد.

نکته 3 : در صورتی که در قرارداد، وجه التزام پیش بینی گردد موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد یعنی قابل جدا شدن باشد و متعهد بخشی از تعهد را ایفا نماید، دادگاه می­تواند  متعهد را از بخشی از مبلغی که متناسب با بخش اجرا شده است، معاف نماید. برای مثال؛ موضوع تعهد، فروش 10 تن گندم است و برای عدم انجام تعهد 10 میلیون تومان وجه التزام پیش بینی شده است. اگر متعهد تنها 5 تن را تسلیم کند، دادگاه می­تواند متعهد را به 5 میلیون تومان محکوم نماید.(برگرفته از گفتار استاد شعبانی)

جهت مشاوره با وکیل پایه یک متخصص در تنظیم قرارداد ها با ما در تماس باشید

02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top