skip to Main Content
قرارداد صلح سهم الشرکه

قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد

این قرارداد(قرارداد صلح سهم الشرکه) در تاریخ…………………. فی مابین ………………………. فرزند ………………….. به شماره ملی………………….. و شماره شناسنامه  ………………….. به نشانی……………………………………………………………….که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ………………….. فرزند ……………… به شماره ملی ………………….وشماره شناسنامه……………..به نشانی ………………………………………………………………..که منبعد در این قرارداد متصالح گویند بر طبق تعهدات و شروط این قرارداد و ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده2: مورد قرارداد صلح سهم الشرکه

50% سهم الشرکه شرکت ………………………….(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ………………… به نشانی تهران …………..

ماده 3:مبلغ قرارداد

جمعا  ………………………………….که نقدا در زمان انعقاد قرارداد به مصالح پرداخت گردید.

این مطلب را هم مطالعه کنید: قرارداد اجرای عملیات عمرانی

ماده 4:شرایط قرارداد

4-1 مصالح متعهد می باشد در صورت الجلسه مربوط در هواپیمایی کشوری و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی نام متصالح قید گردد.

4-2 مصالح متعهد می باشد کلیه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد.

4-3 محل شرکت از این توافق نامه خارج بوده و شامل قرارداد نمی شود.

4-4 به موجب این قرارداد کلیه موافقت نامه های مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و سایر موافقت نامه ها با سهم الشرکه منتقل شده و جزء لاینفک موضوع قرارداد می باشد و متصالح در آن شریک می باشد.

4-5 مصالح متعهد می باشد در تاریخ……………………….دردفترخانه شماره………………..به آدرس…………………………….برای انتقال رسمی سهم الشرکه حضور یابد.

تبصره:مصالح متعهد می باشد در صورتی که تاریخ مذکور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی سهم الشرکه حاضر نشود.به ازای تاخیر ماهانه ……………………….ریال به متصالح بپردازد.

ماده5: قوه قهريه ( فورس ماژور )

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، مجری از مسئوليت مبراست مشروط بر آن که اين گونه حوادث اولا” غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا” جلوگيري ويا رفع آن از عهده مجری خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق ويا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست مي کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر مي گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفيه حساب مراتب را  به اطـــلاع مجری مي رساند.

ماده6: حل اختلافات

اختلافات احتمالي يا بروز موارد غير قابل پيش بيني که از طريق مذاکره مستقيم قابل حل نباشد از طریق مراجع دادگستری مرتفع میگردد.

با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق شرکت ها در ارتباط باشید.

ماده7 :فسخ قرارداد

هر یک از طرفین به مجرد امضای قرارداد متعهد به پایبندی به مفاد قرارداد می باشند و در صورت فسخ قرارداد ملزم به تادیه هر گونه خسارت طرف مقابل با تعیین کارشناس رسمی می باشند.

ماده 8: تعداد نسخ

این قرارداد در 8ماده و 3تبصره   و 2 نسخه تهيه و تنظيم شده، به امضاء طرفين رسيده است و هر دو نسخه اعتبار يكسان دارد.

متصالح………………………….
مصالح…………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top