skip to Main Content
نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه

نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه

ماده1:طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ…………………. فی مابین ………………………. فرزند ………………….. به شماره ملی………………….. و شماره شناسنامه  ………………….. به نشانی……………………………………………………………….که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ………………….. فرزند ……………… به شماره ملی ………………….وشماره شناسنامه……………..به نشانی ………………………………………………………………..که منبعد در این قرارداد متصالح گویند بر طبق تعهدات و شروط این قرارداد و ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده2: مورد قرارداد

50% سهم الشرکه شرکت ………………………….(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ………………… به نشانی تهران …………..

ماده 3:مبلغ قرارداد

جمعا  ………………………………….که نقدا در زمان انعقاد قرارداد به مصالح پرداخت گردید.

ماده 4:شرایط قرارداد

4-1 مصالح متعهد می باشد در صورت الجلسه مربوط در هواپیمایی کشوری و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی نام متصالح قید گردد.

4-2 مصالح متعهد می باشد کلیه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد.

4-3 محل شرکت از این توافق نامه خارج بوده و شامل قرارداد نمی شود.

4-4 به موجب این قرارداد کلیه موافقت نامه های مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و سایر موافقت نامه ها با سهم الشرکه منتقل شده و جزء لاینفک موضوع قرارداد می باشد و متصالح در آن شریک می باشد.

4-5 مصالح متعهد می باشد در تاریخ……………………….دردفترخانه شماره………………..به آدرس…………………………….برای انتقال رسمی سهم الشرکه حضور یابد.

تبصره:مصالح متعهد می باشد در صورتی که تاریخ مذکور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی سهم الشرکه حاضر نشود.به ازای تاخیر ماهانه ……………………….ریال به متصالح بپردازد.

ماده5: قوه قهريه ( فورس ماژور )

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، مجری از مسئوليت مبراست مشروط بر آن که اين گونه حوادث اولا” غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا” جلوگيري ويا رفع آن از عهده مجری خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق ويا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست مي کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر مي گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفيه حساب مراتب را  به اطـــلاع مجری مي رساند.

ماده6: حل اختلافات

اختلافات احتمالي يا بروز موارد غير قابل پيش بيني که از طريق مذاکره مستقيم قابل حل نباشد از طریق مراجع دادگستری مرتفع میگردد.

ماده7 :فسخ قرارداد

هر یک از طرفین به مجرد امضای قرارداد متعهد به پایبندی به مفاد قرارداد می باشند و در صورت فسخ قرارداد ملزم به تادیه هر گونه خسارت طرف مقابل با تعیین کارشناس رسمی می باشند.

ماده 8: تعداد نسخ

این قرارداد در 8ماده و 3تبصره   و 2 نسخه تهيه و تنظيم شده، به امضاء طرفين رسيده است و هر دو نسخه اعتبار يكسان دارد.

متصالح………………………….
مصالح…………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top