skip to Main Content
قرارداد اجرای عملیات عمرانی

قرارداد اجرای عملیات عمرانی

قرارداد اجرای عملیات عمرانی از جمله قرارداد های تخصصی در حوزه ساختمانی و عمرانی بوده. که فی مابین مجری و کارفرما منعقد می شود. در ادامه نمونه این نوع قرارداد بیان می شود.(وکیل شهرک غرب)

ماده1 : طرفین قرارداد(قرارداد اجرای عملیات عمرانی)

اين قرارداد در تاريخ ………. في مابين …………به آدرس …………. به عنوان کارفرما و ……….. به شماره ملی ……….. به آدرس …………………………… به عنوان مجری از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد شده . و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .


ماده 2- موضوع قرارداد(قرارداد اجرای عملیات عمرانی) :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ترمیم و اجرای …………… واقع ……….. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد و مجری با توجه به ….. موجود از آنها بازدید داشته و در صورتيكه پس از تحويل ، بنا به تشخيص كارفرما ایراد و یا خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود. پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 3-مدت قرارداد(قرارداد اجرای عملیات عمرانی)

مدت كل قرارداد …… هفته شمسي مي باشد و از تاريخ ……. الي…………خواهد بود

ماده 4- امور مالي و مبلغ قرارداد :

مبلغ كل موضوع قرارداد عبارت است از …………………………………………………….می باشد.

تبصره:کلیه مالیات و کسورات قانونی بر عهده مجری می باشد.

ماده 5- ضمانت حسن انجام کار

مجری متعهد است سفته ای به مبلغ …………………………………………..ریال در وجه شرکت ………….. به عنوان ضمانت حسن انجام کار تحویل کارفرما دهد.

تبصره:ضمانت مذکور در صورت انجام کلیه تعهدات از سوي مجری و تایید کارفرما به ایشان مسترد می گردد.

ماده 6- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد

– تخلیه آیروالاستیک های فرسوده. – تخلیه خاک ها و مواد فرسوده اضافی

– نظافت و شست و شوی درزهای ژوئن تخلیه شده از مواد اضافی

– اجرای یک لایه پودر نمک خشک

– اجرای یک لایه دوغاب آهک به ارتفاع 1 سانتی متر

– اجرای یک لایه قیر mc2 – اجرای یک لایه قیر 40.50 بهمراه سیمان پوزولانی و چسب بتن

– اجرای آخرین لایه حدود 2 میلی متر چسب بتن و سیمان – نظافت و شست و شوی تمام سطوح کار

– تحویل کار

قرارداد اجرای عملیات ساختمانی

ماده 7- تعهدات مجری

1- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2- در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن. سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3- كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4- مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .

5- كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافیت پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6- مجری و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

این مطلب را هم مطاله کنید: قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

7- نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا مدیر طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت مجری نخواهد كاست .

8-مجری موظف است مرحله به مرحله طبق ماده 6 قرار داد مراحل کار خود را به ناظر مربوطه تحویل داده و تاییدیه انجام کار بگیرد و در انتها برای صورت وضعیت قطعی آن را به کارفرما دهد.در صورت عدم تحقق این مهم کارفرما تصمیم گیرنده می باشد.

9- مجری اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .

10- مجری اعلام نمود از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .(سایت سازمان نظام مهندسی)

11- مجری متعهد است در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .

12- مجری حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .

13- مجری حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 8- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 9- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط مجری ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال مجری به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به نمایندگان ذ یصلاح ارجاع داده مي شود و نظر مرجع مذكور قاطع و براي طرفين لازم الاجراء است .

اين قرارداد در 10 ماده در دو نسخه تنظیم و کلیه نسخ دارای اعتبار واحد می باشند.

                                                                                                                                     مجری                               کارفرما 

تیم تخصصی تنظیم قرارداد های گروه وکلای آزادمهر شما را در تنظیم هر قسم قرارداد یاری می نماید.

گروه وکلای آزادمهر 88696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top