skip to Main Content

مدارک لازم جهت صدور سند مالکیت المثنی چیست؟

1-فرد صاحب سند ابتدا باید طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت اعلام کند

2-استشهادیه ای به امضای لااقل سه نفر که هویت و امضا آنها به وسیله کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده ضمیمه نامه نماید.

3- پس از وصول تقاضانامه به انضمام برگ اسشتهادیه به اداره ثبت ابتدا در دفتر املاک ثبت و ظرف یک هفته به هزینه درخواست کننده مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود

4-در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می نماید.

آثار ثبت املاک اداره ثبت اسناد و املاک چیست؟

1-ثبت ملک مثبت مالکیت شخصی است که ملک به اسم او ثبت شده و با به صورت رسمی به او منتقل شده است و این امر در دفتر املاک به ثبت رسیده است

2-ثبت ملک به نام هر کس سلب مالکیت از غیر میکند.

3-پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت نیست

4- نسبت به املاک ثبت شده مرور زمان جاری نیست.

5-هر گاه رای داوری مخالف مندرجات  دفتر املاک یا سند مالکیت باشد باطل است.

آیا قرا مجرمیت توسط متهم قابل اعتراض است؟

قرار مجرمیت توسط متهم قابل اعتراض نیست و ایشان در دادگاه میتواند از خود دفاع کند.

آیا شخص تاجر میتواند دادخواست اعسار دهد؟

خیر شخص تاجر نمیتواند دعوای اعسار مطرح کند و ایشان در صورت توقف صرفا میتواند دادخواست ورشکستگی به دادگاه دهد.

من مقداری پول دارم میخواهم با یکی از دوستانم شراکت کنم به نظر شما چگونه عمل کنم؟

مطابق قانون مدنی شما میتوانید از عقد مضاربه استفاده کنید و در قالب این عقد در تجارت دوستتان سرمایه گذاری کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

آیا پدرم می تواند من را از ارث محروم کند؟

خیر امکان محروم کردن شما از ارث وجود ندارد و افراد نمی توانند برای بعد فوت خود کسی را از ارث محروم کنند.

من از همسرم وکالت در طلاق دارم آیا با این وکالت می توانم بروم دادگاه و از همسرم جدا شوم؟

بله شما با وکالت در طلاق میتوانید یک وکیل دادگستری را انتخاب و از طرف همسرتان به ایشان وکالت داده و همراه ایشان به دادگستری برای امر طلاق مراجعه کنید.ولی به صورت مستقل نمی توانید.

من خانه خود را به رهن بانک گذاشتم الان میخوام بفروشم آیا جرم انجام دادم؟

به طور کل ملکی که در رهن می باشد هر اقدامی که باعث ضرر مرتهن شود نیاز به اجازه مرتهن دارد در موضوع سوال شما نیز انتقال نیاز به اجازه بانک دارد ولیکن در صورت انتقال شما مجرم نمی باشد و انتقال مال غیر در سند رهنی واقع نمی شود.

آیا برای اخذ گواهی انحصار وراثت نیازمند اخذ مفاصاحساب مالیات است؟

در صورتی که متوفی قبل از 1/1/1395فوت کرده باشند باید از اداره مالیات محل فوت متوفی گواهی اظهارنامه مالیاتی اخذ و به شورای حل اختلاف جهت صدور گواهی انحصار وراثت داده شود ولی برای متوفی با تاریخ فوت بعد از1/1/1395 در بدو امر نیازی به مراجعه به اداره مالیات و اخذ این گواهی نمی باشد.

    Back To Top