skip to Main Content
دعوای مطالبه ثمن معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله

مقدمه

هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد(دعوای مطالبه ثمن معامله). توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد. ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یکه برای پرداخت ثمن، بیین طرفین مقرر شده است، باید رعایت شود. حال اگر خریدار ملک، ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند. فروشنده می تواند، دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح کند.

طرفین دعوای مطالبه ثمن معامله کیست؟

طرفین دعوای مطالبه ثمن معامله تشکیل شده. از فروشنده مال به عنوان خواهان و خریدار مال به عنوان خوانده می باشد.

دعوای مطالبه ثمن معامله در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

از آن جایی که خواسته، دین است، خواهان می تواند. در دادگاهی که محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد، طرح دعوی کند. البته چنان چه مبلغ به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر از آن باشد. دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده، مطرح می شود.

نحوه ی اجرای دادنامه(وکیل شهرک غرب)

بعد از این که رای قطعی به نفع خواهان صادر گردد. و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود. تا اینکه مبلغ مورد حکم از خواننده گرفته شود. می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام، معرفی کرد.

در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست. می توان از طریق استعلام از شهرداری، بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها، اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.

پس از ارزش گذاری اموال، توسط کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد. و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد. محکوم له (خواهان) می تواند به استنای ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد، به خریدار منتقل شده باشد. امکان توقیف ملک، جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارات وجود دارد.

نکات کاربردی دعوای مطالبه ثمن معامله(وکیل سعادت اباد)

1-هزینه های تسلیم ثمن بر عهده ی خریدار است. با این حال طرفین می توانند برخلاف آن تراضی کنند.

2-اگر ثمن، وجه نقد نباشد و قبل تسلیم و تحویل، عیب و نقصی در آن ایجاد شود. فروشنده حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.

3-اگر خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد، دادخواست مطالبه ی ثن موضوعیت ندارد. و می بایست دادخواست مطالبه ی وجه چک تقدیم شود.

4-وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن معامله را دارد. چنانچه ثمن را از خریدار بگیرد و به فروشنده از وی مطالبه می کند. در رابطه با او، ثمن قرارداد به حساب نمی آید. بلکه امانتی است که باید به صاحبش بپردازد.

5-اگر مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد. خواهان می تواند، ضمن دادخواست، خسارت تاخیر تادیه ی ثمن را نیز مطالبه کند. البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد. نمی توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.

6-اگر در قرارداد، مهلتی برای پرداخت ثمن، تعیین نشده باشد. اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فورا پرداخت کند. مگر این که عرف معاملات، ترتیب دیگر را پیش بینی کرده باشد.

این مطلب را هم مطالعه فرمایید: قولنامه چیست؟

7-اگر خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ثمن ندارد، تحویل دهد، ذمه ای خریدار بری نمی شود و فروشنده می تواند، بابت ثمن به خریدار مراجعه کد.

8-اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند، فروشنده فقط حق مطالبه ی ثمن را دارد و نمی تواند، قررداد را فسخ کند.

9-پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار، مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست و فروشنده نمی تواند، انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند. مگر آن که حق حبس طرفین، ساقط نشده باشد. البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگری با یک دیگر توافق کنند.

10-اگر در قرارداد پرداخت ثمن از سوی خریدار و تحویل ملک و تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده به عنوان تعهدات متقابل در نظر گرفته شده باشد، الزام خریدار به پرداخت ثمن، منوط به آن است که فروشنده اثبات کند، تعهدات خود را انجام داده است.

11-اگر سند رسمی مالکیت به خریدار منتقل شده باشد و ضمن آن خریدار، متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معینی شده باشد، فروشنده می تواند از طریق اجرای ثبت، اقدام به مطالبه ی ثمن کند.

12-اگر شخص ثالثی، پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجعه به خریدار، بابت ثمن ندارد و صرفا می تواند از ضامن، مطالبه ی وجه کند. مگر آن که شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند  به صورت همزمان به خریدار و ضامن، مراجعه کند. (برگرفته از کتاب آقای اقدامی)

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در تماس باشید 02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top