skip to Main Content
دعوای افراز ملک

دعوای افراز ملک

افراز(دعوای افراز ملک)عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به عبارت دیگر افراز عبارت است. تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکادر صورتی که شرکا راضی نباشند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز ملک چه مرجعی است؟

1-اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد. اداره ثبت محل وقوع ملک صالح است و تصمیم اداره ثبت طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357  و آیین نامه آن  ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

در صورتی که بین شرکا نابالغ وجود داشته باشد. باز افراز در این مورد در دادگاه عمومی حقوقی انجام خواهد شد.

2- اگر جریان ثبتی ملک خاتمه پیدا نکرده باشد. دادگاه عمومی محل و رای صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

دعوای افراز ملک دادگاه ها به چه صورت است؟

متقاضی افراز باید با مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی دادخواست افراز خود را ثبت و مدارک لازم را ضمیمه نماید. و پس از تعیین شعبه وارجاع پرونده به شعبه مورد نظر دادگاه مبادرت به استعلام وضعیت ملک از اداره ثبت نموده. و در صورت لزوم از نماینده و مهندس ثبت جهت تشریک مساعی در افراز دعوت صورت می گیرد. و این امر طبق بند 367 مجموعه بخشنامه های ثبتی صورت می گیرد. و در نهایت دادگاه با تشکیل جلسه مبادرت به صدور رای می نماید.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل اخذ پایان کار

مدارک لازم جهت افراز در دادگاه ها

1- ثبت نام در سامانه ثنا

2- سند مالکیت به نام دادخواست دهنده

3- دادخواست افراز

گروه وکلای آزادمهر (وکیل دعاوی ملکی )شما را جهت تنظیم دادخواست و یا وکالت در محاکم جهت احقاق حقوق شما مبنی بر انجام افراز یاری می نماید.

اجرای حکم افراز دادگاه به چه صورت است؟

به موجب بند 378 بخشنامه های ثبتی بوده. و واحد ثبتی در موقع اجرای حکم  افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت موجودانجام داده. و فواصل و قطعات را ضمن تنظیمات صورت جلسه تعیین و سپس مبادرت به صدور سند ماکلیت می نماید.

اخطار و ابلاغ در افراز مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی بوده  و نه قانون آیین دادرسی مدنی.

دعوای افراز ملک

افراز املاک در اداره ثبت به چه صورت است؟

1-متقاضی یا متقاضیان ثبت تقاضای خودرا در خصوص افراز ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم می دارند.

2-نماینده ثبت ضمن بررسی پرونده ضمن گزارشی جریان ثبتی ملک را توضیح داده و بیان میدارد. که سند مالکیت صادر شده یا خیر و اظهار نظر صریح در خصوص افراز یا عدم افراز در گزارش خود نموده. و به رئیس اداره تسلیم می نماید.

3- رئیس اداره ضمن بررسی گزارش واصل شده. و بررسی پرونده نظر خود را درخصوص قبول یا رد افراز اعلام میدارد. و در صورت رد درخواست افراز مراتب به متقاضی ابلاغ میگردد.

در صورت قبول افراز روز معاینه را تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکای ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: دعوای رفع تصرف عدوانی

4-نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاریه به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و از انها دعوات می نماید که روز و ساعت مشخص در محل وقوع ملک موضوع افراز حضور یابند.در روز معاینه متقاضی به همراه نماینده ثبت و نقشه بردار جهت انجام عملیات افراز در محل وقوع ملک حاضر می شوند.

5- پس از حضور در محل و معرفی ملک توسط متقاضی نماینده حدود ملک را با مجاورین و مندرجات پرونده ثبتی تطبیق دهد.

و نقشه بردارنقشه قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات ورعایت حقوق مالکین برداشت و ترسیم نموده.

و قطعات مفروزی را به نرخ منطقه ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی به همراه نقشه به مسئول اداره گزارش می نماید.

6-مسئول اداره ضمن بررسی کامل پرونده در صورت اقدامات انجام شده. را کامل تشخیص دهد تصمیم خود را مبنی بر افراز ضمن صورت جلسه اعلام میدارد.

7- تصمیم مسئول اداره را با یک نسخه کپی از نقشه و صورتجلسه افراز به سایر مالکین مشاعی ابلاغ کند. تا اگر اعتراضی دارند ظرف 10 روز به دادگاه صالح محل وقوع ملک اعتراض خود را ثبت نمایند.

8- پس بازگشت اخطار ها و انقضا زمان اعتراض متقاضی میتواند. با ارایه گواهی از مراجع قضایی صالح مبنی بر عدم تقدیم اعتراض درخواست صدور سند مالکیت مفروزی نماید.

گروه وکلای آزاد مهر(وکیل دعاوی ملکی) در کلیه مراحل جهت افراز ملک , شما را کمک و راهنمایی می نماید.

جهت مشاوره و وکالت با ما تماس بگیرید 02188696597

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top