skip to Main Content

ماهیت و تعریف داوری چیست؟

در خصوص ماهیت داوری در حقوق ایران نظرات و دیدگاه های مختلفی بیان شده است که عبارت است. از توافقی که طرفین یک قرارداد انجام می دهند. تا اختلافات خود که درآینده ممکن است حادث شود. را توسط فرد یا نهاد خصوصی فصل خصومت کنند. و ممکن است ضمن معامله و قرارداد خود ملزم شوند و یا ضمن قرارداد جداگانه که در صورت اختلاف به این شخص رجوع کنند.

اشخاصی که مطلقا نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند؟

1-اشخاصی که به موجب حکم دادگاه و یا بر اثر حکم دادگاه از داوری محروم هستند.

2-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

3-قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
داوری

اشخاصی که با تراضی طفین میتوانند به عنوان داور توسط دادگاه انتخاب شوند؟

  • افرادی که کمتر از 25 سال سن دارند.
  • افرادی که در دعوا ذی نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دو از طبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که کفیل یا قیم یا مباشر یا وکیل یکی از اصحاب دعوا باشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور او باشد.
  • افرادی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
  • كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
  • كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از. اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
  • كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

موارد از بین رفتن داوری چه مواردی است؟

1- با تراضي كتبي طرفين دعوا.

2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

مواردی که رای داور باطل و قابلیت اجرا ندارد چه مواردی است؟

1- رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

3-داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.

4-رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.

5- رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده. و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

6- رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.

7 – قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری چه مواردی است؟

1 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

2- دعواي ورشكستگي.

برخی نکات پیرامون داوری:

1-درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجاد نشده است. طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

2-در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود. بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و ایشان به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين ایشان بعد از بروز اختلاف باشد. موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.

3-درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند. دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

4- درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين آن توافق كنند، هريك از طرفين بايد ‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان نفر سوم به‌اتفاق تعيين نمايند

5- هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

6-جهت محاسبه هزینه داوری به اینجا رجوع کنید.

7-چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي ایشان متوقف مي‌ماند.

تیم وکلای پایه یک دادگستری گروه گروه وکلای آزادمهر همراه شما در حل اختلاف و فصل خصومت شما می باشد

88696597 021

Back To Top