skip to Main Content
آیا نیاز به وکیل دادگستری دارید...آیا برای تنظیم قرارداد های خود با مشکل روبرو هستید؟....آیا به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟....گروه وکلای آزاد مهر متشکل از جمعی از وکلای دادگستری در کنار شماست...گروه وکلای آزادمهر شما را یاری میکند...

تنظیم دادخواست و لوایح برای تقدیم به دادگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است تنظیم دادخواست و لایحه خدمتی دیگر از گروه وکلای ما است تا شما را در راه احقاق حقتان یاری نماید.

مشورت کردن با اهل خبره هر رشته اصلی ترین عامل موفقیت در آن کار است مشاوران حقوقی گروه وکلای آزاد مهر آماده مشاوره به شما جهت حل مشکل شما هستند. 

قرارداد اجرای عملیات ساختمانی

 داوری در سالهای اخیر مورد توجه افراد جامعه و بخصوص شرکت ها قرار گرفته است.دردسر ها و زمان بالای رسیدگی در محاکم دادگستری باعث شده که افراد در قرارداد های خصوصی خود در صورت بروز اختلاف یک نفر داور را به عنوان فردی مرضی الطرفین تعیین تا فصل خصومت نماید.وکلای گروه وکلای آزاد مهر شما را در انجام این امر یاری میکند.

وکالت در محکمه از انجا که با حق و حقوق مردم در ارتباط مستقیم است بسیار دارای اهمیت بوده و توجه و دقت نظر در انتخاب وکیل برای دفاع در محاکم بسیار مهم می باشد گروه وکلای آزادمهر متشکل از جمعی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی شما را در راه احقاق حقتان یاری می نماید .ما بر آنیم که شما با خیال راحت امر حقوقی خود در محکمه را به ما بسپارید.

روابط پیچیده حقوقی بین اشخاص در جامعه از یک سو و پیچیدگی و تخصصی بودن تنظیم قرارداد ها از سوی دیگر باعث شده که تنظیم قرارداد ها امری مهم و کلیدی باشد و عدم توجه به آن باعث ایجاد مشکلات برای طرفین و یا حتی باعث تضییع حقوق یک طرف قرارداد گردد.تیم تنظیم قراردادهای گروه وکلای آزاد مهر آماده است شما را در تنظیم قراردادهایتان یاری کند و کنار شما در تنظیم قراردادهایتان حضور داشته باشد

یکی از خدمات مختص گروه وکلای آزادمهر راه اندازی و تاسیس واحد حقوقی و قراردادی برای صاحبین کسب و کار و شرکت های خصوصی می باشد.چرا که با توجه به حجم بالای فعالیت در این شرکت ها و متنوع و پیچیده بودن روابط حقوقی در این مجموعه ها وجود یک واحد حقوقی برای این شرکت ها و صاحبین کسب و کار امری ضروری به نظر می رشد.

Back To Top