skip to Main Content
جرایم پزشکی

جرایم پزشکی

جرایم پزشکی و دارویی از زیر شاخه های حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود. و با پیشرفت علم پزشکی و حضور مکرر مردم برای درمان نزد پزشکان از یک سو و تخصصی بودن پیچیدگی های جرایم مربوط به پزشکی و دارویی از سوی دیگر اهمیت پرداختن و بررسی این جرایم را بیش از بیش نشان می دهد.

1- تعریف جرایم پزشکی(وکیل جرایم پزشکی) :

به فعل یا ترک فعلی گویند. که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است. و مرتکب آن پزشک یا تیم پزشکی باشد.

2-انواع جرایم پزشکی(وکیل دعاوی پزشکی)

 1. قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی
 2. ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشک
 3. قتل ترحم امیز
 4. سقط جنین 
 5. جرایم مربوط به پیوند اعضا
 6. افشا اسرار بیماران
 7. صدور گواهی خلاف واقع پزشکی
 8. عدم کمک به مصدومین موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین 
 9. تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران
 10. دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

2- مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

 ۱. دادگاه های عمومی :

در این دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است رسیدگی کرد.به عبارت دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد. در صلاحیت این دادگاهها است. با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از مسایل تخصصی محسوب می شود. که نیاز به نظرات کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا ی ویژه به جرایم پزشکی و دارویی نموده است.

الف) دادسرای جرایم پزشکی

در شهرهای بزرگ دادسراهای مختلفی دارند که بعضی از انها به امور ویژه اختصاص یافته اند .از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است. که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات وپرونده‌های قضایی خود دررابطه با قصوروتخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه ها

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در این دادسرا بدین شکل است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.و در نهایت دادسرا یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را نزدیک به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند.و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده،نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می نماید.

ب) شورای حل اختلاف 

در بسیاری از استان ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و جرایم پزشکی شروع به فعالیت نمودند.

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آئین نامه اجرائی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت ۳ سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی باید فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی باشند.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل در دعاوی پزشکی

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد. و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند. ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است. در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع داده می شود.

2. سازمان نظام پزشکی

این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیأ ت های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می کند:

 1. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
 2. اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ،شورایعالی و ریاست سازمان
 3. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 4. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
 5. تخلفات مشهود که به اطلاع اعضای دادسرا و هیأت های انتظامی پزشکی رسیده است
 6. ارجاع از طرف هیأت های نخستین انتظامی نظام پزشکی

هیأت های انتظامی

در رسیدگی به جرایم پزشکی ساختار هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از قسمتهای زیر است:

1-دادسرای انتظامی شهرستان :متشکل از دادستان و تعدادی دادیار

2-هیأت بدوی انتظامی

3-هیأت تجدیدنظر استان

3-هیأت عالی انتظامی

روند پیگیری پرونده در سازمان نظام پزشکی

 دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهند و در صورت وارد دانستن شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق تر و صدور رای انتظامی مناسب، به هیات های نخستین انتظامی ارجاع می نمایند. در خصوص شکایت در این مرجع باید دقت کرد که مرور زمان وجود دارد یعنی شاکی و مراجع ذی صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا به وجود آمدن عوارض می توانند به دادسرا شکایت کنند و پس از آن شکایتشان شنیده نخواهد شد.

جهت مشاوره از وکیل پایه یک متخصص در زمینه جرایم پزشکی با ما در تماس باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top