skip to Main Content
وکیل منطقه آزاد ارس

وکیل منطقه آزاد ارس

وکیل منطقه آزاد ارس مسلط به قوانین و مقررات مناطق آزاد و قوانین حوزه شرکت ها(وکیل شرکت) آماده انجام کلیه امور ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس می باشد.

مرحله اول – ارائه مجوز فعالیت

سرمایه گذار(وکیل در منطقه  آزاد ارس)قبل از مراجعه به ثبت شرکتها(وکیل شهرک غرب) باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.

قسمت ثبت شرکتها منطقه آزاد ارس باید در خصوص مجوز کنترلهای زیر را اعمال نماید .

1- انطباق مجوز صادره با موضوع فعالیت توسط سازمان منطقه آزاد ارس.


2- موضوع شرکت(وکیل منطقه آزاد ارس) یا مجوز مربوطه ارتباطی با سایر وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی دیگری داشته باشد. باید از قسمت مربوطه اقدام گردد.


3- عدم انقضاء مهلت مجوز.


4- برای جلوگیری از اختلافات آتی بین شرکا مدنی بهتر آن است. که مجوز صادر شده بنام شرکت(وکیل منطقه آزاد ارس) باشد. که برای این کار می توان نام شرکت در شرف تاسیس را تائید و به نام همان شرکت مجوز را صادر نمود.

وکیل منطقه آزاد ارس

مرحله دوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی

مراجعه سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس) به قسمت ثبت شرکتها و دادن اطلاعات لازم در زمینه اعلام مدارک لازم جهت ثبت شرکتها و مقدار حق الثبت ار طریق قانون.

این اطلاعات به سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس)طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام می گردد.

مرحله سوم – تائید اسم تجاری

1- در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس) فقط میتواند از اسامی ایرانی استفاده نماید.


2- تقاضانامه تعیین نام توسط سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس) تکمیل و به قسمت ثبت شرکتها ارائه میگردد.


3- اسامی پیشنهادی چه به زبان فارسی و چه خارجی باید مخالف شئونات اسلامی و عرف نباشد.


4- دارای معنا و مفهوم باشد.


5- باید به نوع شرکت قبل از نام و یا بعد از نام شرکت اشاره کند.


6- طبق ماده 20قانون تجارت شرکتهای تجاری 7 نوع میباشند. که به غیر از چند نوع از این 7 شرکت نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد.


7-برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد.


8- بعد از تائید اسم تجاری (وکیل منطقه آزاد ارس)دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این نام را و لو اینکه با نام خانوادگی وی یکی باشد انتخاب نماید.


9- اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت 3 ماه میباشد بعد از انقضاء مهلت مذکور استعلام مجدد ضروری است.


10-رئیس ثبت شرکتها مربوط بعد از حصول اطمینان از تک تک بندهای بالا اسم تجاری را تائید و پاراف می نماید.


بعد از تائید نام تجاری و ارائه مجوز صادر شده به واحد ثبت شرکتها مراحل بعدی اقدام خواهد شد.

مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی

1- فرم تعیین نام تائید شده از سوی واحد ثبتی منطقه(وکیل منطقه آزاد ارس).


2- شرکتنامه یا اظهارنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء و موسسین شرکت(وکیل منطقه آزاد ارس) رسیده است (در دو نسخه ).


3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره شرکت (هر یک در دو نسخه).


4- مصوبه هیات مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری(وکیل منطقه آزاد ارس) (سهام -سهم الشرکه ) مشخص شده. و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد.


5-گواهی ثبت شرکت یا موسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.


6-رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی(وکیل منطقه آزاد ارس).


7-مراتب صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است رسیده. و به تائید سفارت و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.


8- کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد.


9-ارائه گواهی بانکی از یکی از بانکهای مستقر در منطقه(وکیل منطقه آزاد ارس) مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت

مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری

حقوق ثبتی طبق مصوبات هیات مدیره از سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس)اخذ شده و مراتب فیش واریزی در طی فرم مالی به امور مالی سازمان ابلاغ میگردد.

شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری اختصاص می یابد.

مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده

1- بررسی مدارک ثبتی ارائه شده و اعلام نواقص به سرمایه گذار(وکیل منطقه آزاد ارس).


2-شرکت از کدام یک از انواع شرکتها است.


3-شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظرمیباشد.


4-مرکز شرکت در کجاست که باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد.


5- اسامی شرکاء و موسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء.


6- جمع سهم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت.


7-نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده مغایر با ماده 95 قانون تجارت که این مورد نیز در قسمت تائید نام تجاری بررسی گردیده است میباشد.


8-مشخص نمودن سرمایه نقدی و غیر نقدی.
اگر سرمايه شركت(وکیل منطقه آزاد ارس) به صورت غير نقدي باشد ماشين آلات ، كارخانجات و زمين … چون در هنگام تغيير سند ماليكت به نام شركت انجام خواهد گرفت. تمام استعلامات از طريق اداره جات زير بط در رابطه با بدهي (از قبيل دارايي ـ شهرداري ـ تامين اجتماعي ـ آب ـ برق ـ گاز و …) انجام خواهد شد پس به اداره ثبت شركتها هيچ مسئوليتي نخواهد داشت. اما در رابطه با دانش فني بسته به توافق طرفين دارد.

سوالات خود را از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در ثبت شرکت های مناطق آزاد بپرسید…02188696597


چون در ثبت شركت با مسئوليت محدود سرمايه غير نقدي توافقي بين شركاء مي باشد. ( طي صورتجلسه ای)در صورت به توافق نرسيدن ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد. ولی در شرکتهای سهامی خاص ارزیابی سرمایه غیر نقدی فقط با نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.


9-اسامي مدير مديران و اشخاصي كه حق امضاء دارند درشركتنامه با مسئوليت محدود واظهارنامه سهامی خاص درج شده است .با اولين صورتجلسه مؤسسين و شركاء تطبيق داده مي شود.


10- كنترل نحوه تقسيم سود.


11-كنترل بموقع رسيدگي حسابهاي شركت


12-رعايت ماده 114 قانون تجارت در مورد انحلال شركت.


13-تاريخ تشكيل شركت و تعيين مدت آن.


14-كنترل امضاء كليه شركاء/سهامداران در ذيل اوراق شركتنامه یا اظهارنامه.


15-بررسي اساسنامه و كنترل آن و تطبيق اساسنامه با شركتنامه یا اظهارنامه.


16-وظايف مجمع عمومي عادي شركت ووظايف مجمع عمومي فوق العاده وهيات مديره درج شده دراساسنامه با قانون تجارت مواد 94 الي 115 تطبيق داده مي شود.


17-اخذ كارت شناسايي متقاضي يا گذر نامه براي اتباع خارجي.


18-تطبيق كارت با مشخصات مندرج در شركتنامه یا اظهارنامه.


19-احراز هويت متقاضيان.


20در صورتي كه توسط وكيل اين كارها انجام مي گيرد ارائه وكالتنامه وكيل كه بايد در وكالتنامه صريحا قيد شود كه براي چه كاري مراجعه شود.


21-اخذ امضاء متقاضي در ذيل دفتر ثبت.


22-تصديق متقاضيان تحت عنوان ثبت با سند برابر است .

مرحله پایانی

تهيه پيش نويس آگهي تاسيس

در پيش نويس آگهي تاسيس خلاصه اي از شركتنامه یا اظهارنامه و اساسنامه بايستي قيد شود. كه عبارت است از موضوع شركت ـ مركز اصلي ـ ميزان سرمايه ـ مدت اعتبار شركت و مديران و دارندگان حق امضاء تاريخ تاسيس و شماره ثبتي شركت نيز ذكر گردد.

ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقيقي در دفتر ثبت

1- در نوشتن دفتر از قلم واحد استفاده شود از خط خوردگي و تراشيدگي و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنكه در دفتر نويسي معمول است و در حاشيه و بين نوشتن ممنوع است.
2-اگر در حین نوشتن دفتر ثبتی اشتباهی رخ دهد بالای همان اشتباه با خودکار قرمز شماره گذاری گردد و در قسمت توضیحات مراتب صحیح نوشته شود و مراتب به تائید نماینده شخص حقوقی برسد.
3-انتهای هر جمله با علامت ضربدر بسته می شود.

درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه

برای جلوگیری از تشابه اسمی و کنترل سوابق اسامی ثبت شده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را در دفتر مخصوص که درواحد ثبت تهیه شده درج میگردد.

اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر

انجام مراحل پلمپ دفاتر تجاری

1-تطبیق تعداد صفحات هر دفتر با موارد اظهاری در فرم اظهارنامه پلمپ دفاترتجاری.
2-ممهور نمودن صفحه اول و آخر هر دفتر و تکمیل مشخصات مذکور اقدام گردد.

ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه.
ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار.
ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز.
ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی.

گروه وکلای آزاد مهر(وکیل منطقه آزاد ارس) با بکارگیری وکلای متخصص و مجرب در کلیه مراحل ذیل شما را یاری می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top