skip to Main Content
انواع مهریه زوجه

انواع مهریه زوجه

انواع مهریه زوجه در این متن مورد بررسی قرار می گیرد.مهریه یا صداق که در زبان فارسی به آن کابین نیز گفته می شود به مالی گویند که زوجه بر اثر ازدواج مالک ان می گرددو زوج متعهد به تادیه آن می باشد.مهریه از فقه وارد حقوق خانواده گردیده است و در حقوق کشور های دیگر نمی توان یافت.

انواع مهریه زوجه چه مواردی است؟

مهر المسمی :

هر گاه میزان مهریه در عقد نکاه تعیین گردد به آن مهر المسمی گویند به عبارت دیگر مهر المسمی مال معینی است که به عنوان مهریه با توافق زوجین تعیین می شود یا شخص دیگری که زوجین انتخاب میکنند معین شده و در سند نکاحیه نیز درج می گردد. ماهیت مهر المسمی(وکیل مطالبه مهریه ولنجک) میتواند عین معین نظیر خانه زمین ویلا باغ  و یا منفعت نظیر سکونت در مدت معین در منزل باشد و حتی عملی که دارای ارزش اقتصادی می باشد نیز می توان به عنوان مهریه تعیین گردد.

انواع مهریه زوجه

مهر المثل:

مهر المثل مهری است که در عقد نکاح و یا به موجب قرارداد تعیین نشده است بلکه با توجه به عرف و عادت و و وضع زن از لحاظ سن,زیبایی,تحصیلات,موقعیت اجتماعی و خانوادگی زوجه تعیین می گردد.

بر اساس قانون مدنی در موارد ذیل زن مستحق مهر المثل(وکیل مطالبه مهریه ولنجک) است:

1-هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر بین آنها نزدیکی واقع شود.

2-هر گاه عدم تعیین مهر(انواع مهریه زوجه) در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهریه نزدیکی واقع شود.

3-هرگاه توافق طرفین بر مهر المسمی به جهتی باطل گرددو یا چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد و یا از مالیت افتاده باشد.

4-هرگاه نکاح باطل بوده و زن جاهل به آن باشد و نزدیکی واقع شده باشد.

مهر المتعه

هرگاه در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است در مهر المتعه، وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد.مهرالمتعه(انواع مهریه زوجه) به مانند مهر المثل زمانی تعیین میگردد که در عقد نکاح مهریه تعیین نشده است.

انواع مهریه زوجه

شرایط مالی که به عنوان مهریه تعیین میگردد چیست؟

1-مهریه باید مالیت داشته و دارای ارزش اقتصادی باشد.

2-مهریه باید قابل تملک توسط زوجه باشد.

3-هرگاه مهریه عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.

4-مالی که مهریه قرارداده می شود باشد ملک شوهر باشد و یا شوهر ماذون از مالک باشد.

5-مهریه باید معین باشد و نمیتواند مردد بین دو چیز باشد.

6-مهریه باید منفعیت عقلایی مشروع داشته باشد.

7-شوهر باید قدرت بر تسلیم مهریه داشته باشد وگرنه تعیین مهریه درست نمی باشد.

پاره ای نکات در خصوص مهریه(وکیل خانواده):

1-زن می تواند تا زمانی مهریه(انواع مهریه زوجه) به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع کند.

2-به مجرد عقد زوجه مالک مهریه می شود و میتواند هر نوع تصرفی در آن نماید ولی این مالکیت نسبت به نصف مهریه متزلزل است و موقوف به نزدیکی می باشد و در صورت نزدیکی بین زوجه زن مالک تمام مهریه میگردد.

3-زمانی که مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین تعیین میگردد محاسبه و پرداخت می گردد.

4-زوجین می توانند تعیین مهریه را به شخص ثالث واگذار نمایندکه به ان تفیض مهریه گویند.

5-زوجه با فوت شوهر مستحق تمام مهرالمسمی می باشد حتی اگر نزدیکی هم انجام نشده باشد.

6-جهت محاسبه مهریه به نرخ روز به سایت ذیل مراجعه نمایید

گروه وکلای آزاد مهر متشکل از وکالای پایه یک دادگستری شما را در کلیه امور خانوادگی یاری می نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top